Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Grup şirketlerinden Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş., Tuzla Jeotermal Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 hisse oranına sahiptir. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, ilk etapta 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 51.000.000 kWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Mayıs 2004’te 40 yıllık üretim lisansı alınmış olup, yatırım çalışmaları devam etmektedir. Tesis Ocak 2010 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tuzla JES, 2 üretim (540 m ve 565 m) ve 2 re-enjeksiyon (927 m ve 871 m) kuyusundan oluşan bir jeotermal (binary-cycle) santraldır. Kuyu dibi sıcaklığı 174 0C, kuyu başı sıcaklığı ise 148 0C’dir. Mevcut 7,5 MWe tasarım; 48 ton/h buhar ve 693 ton/h kızgın su esasına göre yapılmıştır. Üretilen enerji YEK kapsamında TEİAŞ’a satılmaktadır.