Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Grup şirketlerinden Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş., Tuzla Jeotermal Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 hisse oranına sahiptir. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 54.000 MWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Mayıs 2004’te 40 yıllık üretim lisansı alınmış olup, Santral, rezervuar sıcaklığı 174 0C, kuyu başı sıcaklığı ise 148 0C olan 2 üretim (540 m ve 565 m) ve bu 2 üretimden alınan tüm akışkanın enjekte edilebileceği 2 re-enjeksiyon (927 m ve 871 m) kuyusu ile binary cycle olarak Ocak 2010 tarihinde devreye alınmıştır. Mevcut 7,5 MWe tasarım; 48 ton/h buhar ve 693 ton/h kızgın su esasına göre yapılmıştır. Üretilen enerji YEKDEM kapsamında EPİAŞ’a satılmaktadır.